GÖTEBORG

Om oss | Kontakta oss | Copyright | Cookies


Ny entré till
Gamla Elfsborg

Nu är den nya entrén till Älvsborgs slott nästan klar. Det är en klar upprustning jämfört med den gamla lösningen men vi hoppas på ytterligare förbättringar för att göra både bofasta och besökare uppmärksamma på en byggnad som inte bara har varit viktig för Göteborgs utveckling utan hela Sveriges.

Ruinerna efter Gamla Älvsborgs måste vara en av de mest undangömda historiska platserna i hela Göteborg. Inte ens alla majbor vet att den finns eller hur man tar sig dit. Det finns någon liten skylt och fram tills nu en gammal gisten trappa bak ett par hus som ledde upp till ruinerna. Ruinen låg dessutom nästan helt inklämd mellan Novotel, silon och andra kringliggande byggnaderna, helt omöjlig att upptäcka nedifrån. Inga informationsskyltar, inga bänkar, dålig renhållning och på det hela taget en trist omgivning.

Ny entré
Den nya entrén till slottet  ligger nu mellan det nya höghuset, kallat Silon efter de silos som tidigare låg här, och Novotel. Den nya entrén medger kanske ingen magnifik vy upp mot fästningen, men nu ser man den i vart fall till skillnad från innan vilket säkert gör att en och annan besökare kan lockas upp. Den nya entrén är uppförd i två etapper och börjar med ett torgliknande utrymme. En trappa leder vidare upp till en nybyggd plats där några bänkar har satts upp. På den övre platsen finns också en bit av den gamla fästningsmuren sparad som dock verkar användas som grillplats av de kringboende. Denna nya plats ansluter till den gamla entrén, som alltså fortfarande kan användas. Vidare upp till fästningen tar man sig via några nybyggda trappor som ligger ungefär där de gamla låg. Alla räcken och staket verkar utbytta och gången har fått sig lite nytt grus och på det hela taget ser det fräschare ut. Uppe på själva ruinen verkar dock inget ha hänt, samma klotter och skräp alltså.

Mer att göra
Även om den nya entrén är en klar förbättring så hoppas vi på att allt inte är klart ännu. Först och främst skulle skyltningen till ruinen behöva förbättras. Vidare borde det finnas någon form av informationstavlor både nere vid entrén och upp i själva slottsruinen. Något som också kunde vara trevligt vore någon form av belysning. Dels på själva vägen upp, för vilken hotellbesökare eller annan turist går upp till ruinen efter fem under den mörka delen av året? Men också någon form av stämningsbelysning uppe på toppen som kunde locka. Inga jättestrålkastare men något som gjorde att platsen faktiskt verkade vårdad och aktiv snarare än ett dumpningsområde för ölburkar, grillkol och cigarettpaket.

Spanska trappan
Vi vet inte om den breda fina trappan i illustrationen bara var en arkitektdröm eller något som var planerat men ändrades i sista stund. Man kan ju lätt tänka sig att kostnaderna för hela upprustningen kan ha sprungit iväg. Men alldeles oavsett det så hade en dylik ”spansk trappa” varit toppen då den säkert hade dragit mycket mer folk till platsen än dagens lösning. Bara att sitta på trappan och gotta sig i solen hade varit fint medan fästningsruinen på toppen så att säga hade varit kronan på verket. Vi får hoppas att illustrationens trappa går från idé till verklighet och inom en inte allt för lång framtid ersätter dagens lösning som i jämförelse närmast kan betraktas som en halvmesyr.


Text & foto: Tobbe Johansson | 2009-04-15http://creativecommons.org
Gäller ej arktiektritningen

 


Den nya entrén är en klar förbättring, men mer finns att göra om man vill
upplysa och locka till sig besökare till ruinen efter den gamla klassiska fästningen
 


På en nybyggd plats en bit upp har några bänkar placerats
 


En bit av den gamla fästningsmuren verkar användas som grillplats
 


Avsaknaden av informationstavlor är något som ganska enkelt borde kunna
åtgärdas och som säkerligen skulle gjort besöket mer meningsfullt för många
 


Kanske var den breda fina trappan på bilden bara en arkitektdröm.
Men skulle den bli verklighet i framtiden, så får ruinen och området onekligen ett riktigt lyft